tirsdag 27. oktober 2015

Hva følger leilighet/garasjeplass ved salg?

Ved eierskifte i sameiet er det flere ting som følger leiligheten/garasjeplassen. Selger skal overlevere følgende til ny eier ved overtakelse:

Eierskifte av leilighet
 • Nøkkelbrikker m/kode
 • Nøkler til egen inngangsdør
 • Nøkler til postkasse
 • Nøkkel til strømmålerskap (OLU-nøkkel)
 • Nøkkel til fellesterrasse
 • Nøkkel til bod i kjeller (boddører skal aldri stå ulåst)
 • Radiatornøkkel (standard)
 • Rabattkort i parkeringsanlegget til TimePark
 • Brannslange/slukkeapparat
 • Fungerende røykvarsler
 • FDV-dokumentasjon
 • Dekoder fra Canal Digital (utlevert 3. og 4. april 2017)

Eierskifte av garasjeplass
 • Fjernkontroll til garasjeport
Hvis ny eier ikke får overlevert ovennevnte av selger ved overtakelse må eier selv bestille/betale for nytt. Alle mistede nøkkelbrikker skal umiddelbart rapporteres til styret for sperring.  

Alle eierskifter av leiligheter og garasjeplasser i sameiet skal sendes til Obos, sameiets forretningsfører.

Leietakere
Av sikkerhetsmessige grunner skal leietakere alltid henvende seg til eier av leilighet
ved denne type spørsmål.