torsdag 16. februar 2017

Gravearbeider utenfor Lille Bislett 8-10 i uke 8

Vann- og avløpsetaten melder om trøbbel med avløpsledning mellom Lille Bislett 8 og 10. Oppstart for utbedringen vil være i uke 8, med en varighet på ca. 3 uker.

Ifm. utbedringen av avløpet må vann- og avløpsetaten bytte ut ca. 10 meter av avløpsledningen mellom inngang 8 og 10.

Arbeidet begynner uke 8 (fra mandag 20. februar) og tar ca. 3 uker. Fremkommeligheten vil bli noe begrenset i denne perioden.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune beklager ulempene dette medfører.