onsdag 17. februar 2016

Beboerparkering

Oslo kommune ønsker å innføre permanent beboerparkering flere steder de kommende årene, men nøyaktig hvilke gater ordningen vil omfatte er ennå ikke klart.

Lille Bislett og Dalsbergstien er pr. i dag ikke omfattet av kommunens prøveordning. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for hvilke gater beboerparkeringen skal omfatte. Det er også kommunen som utsteder nødvendige beboerkort. Se Oslo kommunes nettsider for nærmere informasjon.  

Se også Her vil byrådet ha beboerparkering i Oslo, Osloby.no 15.02.2016.