mandag 15. februar 2016

Lille Bislett park & idrettsanlegg

Anlegget og parken med lekeapparater og kunstgressbane som ligger ovenfor Lille Bislett sameiet eies og driftes av Oslo kommune.

Eventuelle spørsmål og klager om anlegget må rettes direkte til Oslo kommune.
Se kommunens egne nettsider om Lille Bislett idrettsanlegg for kontaktinfo m.m.