tirsdag 5. april 2016

Avfallsdunker i søppelrommene

Etter innspill fra beboere under sameiermøtet 7. mars har vi redusert antall avfallsdunker i søppelrommet i bygg A og B.

Antall avfallsdunker samsvarer ikke med mengden avfall i sameiet. Styret har derfor besluttet å redusere antall avfallsdunker i bygg A og B for å spare renovasjonskostnader fra Oslo kommune.

Avfallsdunkene blir tømt tre ganger i uken, papirdunkene blir tømt en gang i uken. Se hentetider og neste tømming for Lille Bislett.

Vi oppfordrer alle beboere til å kildesortere avfallet korrekt. Alt avfall skal plasseres i dunkene - større typer avfall som ikke får plass i dunkene skal aldri plasseres i avfallsrommene. Det er beboers eget ansvar å kvitte seg med denne type avfall på forsvarlig måte.

I papirdunkene skal følgende kastes: 
 • Papir
 • Aviser
 • Ukeblader
 • Reklame
 • Eggekartonger
 • Pizzaesker
 • Konvolutter
 • Gråpapir
 • Papp
 • Bølgepapp
 • Drikkekartonger (også de med plastkork og aluminiumsbelegg)
 • Bøker

Papir som skal kastes i avfallsdunkene:
 • Julepapir og lignende gavepapir
 • Papir, papp og kartong med matrester
 • Servietter og tørkepapir
For ytterligere informasjon, se