mandag 11. april 2016

Dobbeltparkering er ikke tillatt

Bruksrett til privat garasjeplass i sameiet omfatter kun arealet innenfor oppmerket nummer – dobbeltparkering eller bruk av fellesarealet i garasjeanlegget er ikke tillatt.

Arealet utenfor oppmerket garasjeplass er fellesarealer og skal ikke benyttes til parkering av tilhengere, motorsykler, sykler, bildekk eller lignende. Vennligst vis hensyn og ikke skap unødvendige vansker for andre garasjeeiere.   

Eiere som leier ut egen garasjeplass må informere eventuelle leietakere om dette.


Illustrasjonsbilde