onsdag 6. januar 2016

Full varmeeffekt av radiatorene

Det er viktig å "lufte" radiatorene for at varmeeffekten skal bli optimal. Noen opplever susing/lyd fra radiatoren, dette vil også bli bedre etter luftingen.

På siden av radiatoren, den motsatte av termostatsiden, sitter det en lufteskrue. Denne brukes for å slippe luft ut av radiatoren og for å hindre at sirkulasjonen av varmt vann stopper opp.

Man bruker en standard radiatornøkkel for å åpne lufteventilen. Til å begynne med vil mest sannsynlig komme luft, men vær oppmerksom på at vannet kan komme veldig brått! Stå klar til å stenge ventilen umiddelbart. Det er smart å ha en kopp/klut under radiatorens dreneringsåpning som kan ta imot eventuelt vannsøl på gulvet.

Standard radiatornøkkel ble overlevert alle eiere når bygget var nytt. Radiatornøkkelen skal følge leiligheten ved salg. Hvis du mangler radiatornøkkelen kan den kjøpes i jernvarehandel eller nøkkelservice.