mandag 18. januar 2016

Ordinært sameiermøte 7. mars 2016

Lille Bislett Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte mandag 7. mars 2016 kl. 18:00.

Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, rom PA113 Athene 1.

I forkant av møtet vil seksjonseiere motta en formell innkalling med informasjon.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 3. februar 2016. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Eventuelle forslag sendes på e-post til: styret_lillebislett@googlegroups.com

Sameiet søker nye styremedlemmer
Se sameiets nettsider for nærmere informasjon.
Interesserte bes sende kontaktinformasjon til
styret_lillebislett@googlegroups.com innen fredag 19. februar 2016.

Med vennlig hilsen
Lille Bislett Eierseksjonssameie
Styret