torsdag 13. oktober 2016

Store problemer med søppeltømming i Oslo


Renovasjonsetaten i Oslo kommune melder at det er store oppstartsproblemer i forbindelse med ny transportør av husholdningsavfallet i Oslo. Styret har allerede purret på at avfall i sameiet ikke blir hentet. Status pr. torsdag 13. oktober kl. 07:00 er at avfallet nå hoper seg opp i alle avfallsrommene.

Renovasjonsetaten skriver de jobber kontinuerlig med å komme à jour, men at det kan ta noen uker før det er normal drift.

Husholdningsavfall er ikke papir
Hvis avfallskontainerne i søppelrommene er fulle, må husholdningsavfall plasseres oppå, eller ved siden av kontainerene. Husholdingsavfall skal ikke plasseres i papirkontainerene selv om disse ikke er fulle.

Kun husholdingsavfall og papir
Styret minner nok en gang om at det ikke skal plasseres møbler eller annet spesialavfall i søppelrommene - det er den enkelte beboers ansvar å kvitte seg med dette på forsvarlig måte. Utleiere plikter å informere både kort- og langtidsleietakere om dette.

Spesialavfall
På Sofies plass og i Pilestredet er det egne kontainerne for spesialavfall som glass og metall. Det er også en minigjenbruksstasjon i Pilestredet park.

Se også Aftenposten 13. oktober: Oslo kommune beklager, men søppelberget fortsetter å vokse