onsdag 6. desember 2017

Økning av felleskostnader på 5 % fra 1. januar 2018

Styret har gått gjennom budsjettet og har vedtatt en økning i  felleskostnader på 5 %. Økning i felleskostnadene ble vedtatt som følge av økning i kommunale kostnader, forsikring, energi og fjernvarme samt forretningsfører. Endringen gjelder fra 1. januar 2018.