lørdag 9. juni 2018

Ikke mat fuglene!

Styret har den siste tiden observert at enkelte beboere legger ut mat til fuglene på balkongene. Dette er ikke ønskelig, blant annet fordi det kan medføre støy og tiltrekke seg skadedyr. Styret ber derfor om at fuglematingen opphører.