søndag 10. juni 2018

Trivselsregler for bruk av felles uteområder

Det er høysesong for bruk av fellesarealene i bakgården og på takterrassene. Styret oppfordrer alle beboere til bidra til å gjøre disse områdene til et hyggelig sted å være for alle, og minner i den forbindelse om følgende punkter:
  • Bruk av grill - Bruk av engangsgrill i bakgården må ikke finne sted på gressplen eller benker og bord. Husk slukkevann og sørg for at grillen er tilstrekkelig avkjølt før den kastes. 
  • Støy - Alle beboere og deres besøkende må følge sameiets husordensregler og utvise normal folkeskikk. Det skal være ro i sameiet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 - det gjelder også bakgården, fellesterrassene og andre fellesområder. Vær oppmerksom på at bruk av lydanlegg og høylytt tale kan forstyrre naboene dine. 
  • Forsøpling - Sørg for å rydde etter deg og dine besøkende før du forlater fellesarealene. 
  • Barnehagen er ikke en del av fellesarealene - Sameiets beboere skal ikke oppholde seg i barnehagens uteområder. Alle beboere oppfordres til å melde fra til styret dersom andre beboere benytter seg av dette området.