lørdag 3. november 2018

Forekomst av skjeggkre

Styret har den siste tiden mottatt enkelte henvendelser om at det har blitt observert skjeggkre i enkeltleiligheter. Skjeggkre er ikke farlig og vil under normale forhold ikke kunne gjøre materiell skade. De kan likevel oppleves som sjenerende.

Skjeggkre har i løpet av få år spredt seg i rekordfart og kan være vanskelig å bekjempe dersom de først har etablert seg i et bygg. Det finnes imidlertid enkelte tiltak som hver enkelt beboer kan iverksette for å forebygge og begrense forekomsten:

- Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via objekter. Det antas at bygningsmaterialer, pappesker, møbelemballasje osv. er sentrale spredningskilder. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å pakke ut møbelleveranser og lignende utendørs dersom dette er mulig, eventuelt fjerne emballasjen fra leiligheten så raskt som mulig. Feriekofferten bør også sjekkes for blindpassasjerer ved hjemkomst.

- Dersom skjeggkre har blitt observert kan det settes ut limfeller i leiligheten for å kartlegge og begrense forekomsten.

- Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkre er sentralt for å begrense bestanden og hindre ytterligere spredning. Gjentatt grundig støvsuging vil også kunne fjerne voksne individer og nymfer.

Utfyllende informasjon om skjeggkre finnes blant annet på folkehelseinstituttets hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/