mandag 16. april 2018

Vis respekt for barnehagens område!

Styret har blitt kontaktet av barnehagen med bakgrunn i at de ved flere anledninger den siste tiden har funnet røyksneiper i sandkassen og på lekeplassen på barnehagens område. Styret understreker at det er uakseptabelt å kaste sneiper eller annet søppel i barnehagens arealer og oppfordrer alle beboere til å respektere barnehagens uteområde.