fredag 20. mars 2015

Protokoll fra ordinært sameiermøte 18. mars 2015

Vedlagt finner du protokollen fra sameiermøtet i Lille Bislett Eierseksjonssameie 18. mars 2015.
  • Årsberetningen og årsregnskapet for 2014 ble godtatt.
  • Innkommet forslag om utvidelse av brannklokker ble ikke vedtatt.
  • Det sittende styret i sameiet ble gjenvalgt.