tirsdag 24. februar 2015

Brannsikkerheten i sameiet er meget god

Det er kommet noen spørsmål fra beboerne om hvordan sikkerheten mot brann er planlagt i sameiet. Her er litt oppklarende informasjon.

Sameiet er prosjektert og bygget iht. teknisk forskrift og har derfor god sikkerhet mot brann, og gode rømningsveier.

Brannalarmen som er i trapperommene skal varsle personer som er i fellesarealene, men ikke i leilighetene. Hver leilighet er en egen branncelle, der røykvarslere er montert. Det er seksjonseiers ansvar at røykvarsleren er i funksjon.

For mer info, anbefales alle beboere å lese vedlagte notat til beboerne fra prosjektets brannkonsulent.

For de mer tekniske interesserte kan man også lese prosjektets brannrapport og branntegninger.

Se også sameiets branninstruks.