torsdag 7. februar 2013

Status dørtelefoner

Reparatør fra Lefdal har vært og sett på problemene med dørtelefonene i Lille Bislett 4, 8 og 24.

Feilene vil bli reparert fortløpende, men dette vil ta noe tid fordi det er et omfattende arbeid som varierer i omfang fra oppgang til oppgang.