mandag 16. september 2013

Klager på barnehagen

Styret har sendt skriftlig klage til Langaard barnehage basert på tilbakemeldinger fra beboerne. Klagene er hovedsakelig knyttet til barnas bruk av bakgården i Lille Bislett. 

Barnehagen mener alle klagene er ubegrunnet og kun snakk om engangstilfeller. 

For at det ikke skal oppstå misforståelser fremover ønsker barnehagen heretter at beboere som har noe på hjertet sender skriftlig beskjed direkte til daglig leder Charlotte Platou, e-post charlotte@hap.no