onsdag 4. september 2013

Beising av fasaden er ferdig

Oslo Malermesterforretning AS er nå, som planlagt, ferdig med beising av fasaden i Lille Bislett. Har du innspill på resultatet i din leilighet må du melde fra om dette innen 20. september.

Seksjonseier plikter å melde i fra til malerfirmaet om de vil ha dørlisten behandlet. Det anbefales at eier ser over treverket, slik at firmaet har muligheten til å rette eventuelle mangler eller søl.
 

Emnefeltet på e-posten skal være “Lille Bislett” og dine innspill sendes til: anders@ommf.no. Husk og avslutt e-posten med fullt navn, oppgang, etasje, leilighetsnummer og hvilket mobilnummer du nås på.