tirsdag 30. september 2014

Hursordensregler i sameiet

Vi minner alle eiere, beboere og næringsdrivende i sameiet om å følge husordensreglene i sameiet!

Alle eiere og leietakere har ved kjøp/leiekontrakt i sameiet godtatt sameiets vedtekter og husordensregler.

Eiere som leier ut bolig/næringsseksjon er ansvarlige for å informere leietakere om husordensreglene - disse skal overholdes av alle beboere, besøkende og næringsdrivende.
Vis hensyn - vi er flere som bor her!