tirsdag 30. oktober 2007

OVERTAGELSESBEFARING AV FELLESAREALER

Styret har gjennomført en befaring av fellesarealer hus A og B (oppganger, garasje U1 og U2, boder, utomhusanlegg og fasader), sammen med Olav Thon Eiendomsselskap, fredag 05.10.07. Til befaringen engasjerte vi en konsulent fra OPAK, som gjorde sin vurdering som uavhengig tredjepart. Etter befaringen er det laget en lang liste med punkter som skal utbedres, og styret vil følge opp at dette blir utført så raskt som mulig.