tirsdag 19. februar 2008

Parkområdet på Lille Bislett

Dette området er kommunalt friområde, og skal opparbeides. Det vil bli satt opp bommer for å hindre at biler kjører inn og parkerer.
Arbeidene med oppryddingen på Lille Bislett ble bestillt fra kommunen fredag 15.02.08. De er avhengig av at det kommer mildvær. Enn så lenge er det is og tæle i bakken som gjør arbeidene vanskelig.
Kommunen satser på at det skal se bra ut i løpet av april.