torsdag 22. mai 2008

Oppdatering av navnelister ved inngangsdørene

Ved nye beboere i leilighetene er det styret som oppdaterer navnelistene ved inngangsdørene.

Du kan sende epost med info om ny beboer til styrets epost-adresse: styret_lillebislett@googlegroups.com

NB: Husk å oppgi leilighetsnummeret endringen gjelder (dette står over ringeklokken på inngangsdøren din).