torsdag 2. januar 2014

Nabovarsel – oppsett av LED-skilt

Sameiet har mottatt et nabovarsel fra næringsbygget som vender mot Pilestredet om å sette opp et LED-skilt med firmanavn på veggen.

I dag er det malt firmanavn på veggen til bygget, men de ønsker altså å montere ett LED-skilt isteden.

Dette gjelder spesielt leilighetene i nr. 26 som har vindu ut mot Pilestredet. Dersom du har innsigelser mot montering av skiltet må du snarest melde fra til Vidar Larsen i Signex, e-post v.larsen@signex.no, telefon 23 30 41 12, mobil 995 64 724.

Sirkelen på bildet viser hvor LED-skilte er ønsket montert: