onsdag 20. august 2014

Nøkkel til fellesterrassen 26. august

Siste utlevering av nøkkel til fellesterrasen blir tirsdag 26. august kl. 17:00-17:30 i bakgården.

Nøkler til fellesterrassene utdeles kun til boligeiere i sameiet – leietakere må fremvise skriftlig bekreftelse fra boligeier før utlevering. Det er en nøkkel pr. leilighet – nøkkelen følger leiligheten og skal overtas av ny eier/leietaker.

Erstatning av mistet nøkkel til fellesterrassene bestilles og faktureres boligeier med kostpris (veiledende pris kr 300,-). Dette gjelder også eiere som leier ut egen leilighet.
Av sikkerhetsmessige grunner er det bevisst valg en løsning som krever nøkkel for å låse seg både inn og ut av fellesterrassene.

Benytter du ikke fellesterrassene trenger du ikke denne nøkkelen!

Eiere har tidligere hatt fire muligheter til å hente nøkkelen. Styret har ikke kapasitet til individuell utlevering av nøkkel til fellesterrassen.