onsdag 30. april 2014

Eierskifte av leiligheter og garasjeplasser

Vi minner om at alle eierskifter av leiligheter og garasjeplasser i sameiet skal sendes til Obos, som er sameiets forretningsfører.

Privateide garasjeplasser i Lille Bislett sameiet kan kun selges til andre seksjonseiere i sameiet.

Det er eiers ansvar å påse at sameiets forretningsfører får kopi av signert eierskifte mellom selger og kjøper – uavhengig om selger står for salget selv, eller benytter megler/advokat. For å registrere overdragelse av bruksrett må Obos få tilsendt kjøpekontrakt og legitimasjon på kjøper og selger. Dette skal være bevitnet av to vitner og i original, eller bekreftet rett kopi.

Forbrukerrådet har utarbeidet en egen kontrakt ved kjøp av fast eiendom som kan benyttes ved privat salg uten megler.

Eierskifte i sameiet skal sendes til Obos, e-post: delyn.benedicte.edwards@obos.no