tirsdag 8. april 2014

Smekklås fellesterrasser

Som tidligere varslet er det montert smekklås på alle fellesterrassene. Av sikkerhetsmessige grunner er det bevisst valg en løsning som krever nøkkel for å låse seg både inn og ut av fellesterrassene.

Grunnen til styret valgte å satte inn smekklås i dørene er at det tidligere har vært innbruddsforsøk i sameiet fra taket. En dørvrider på utsiden av terrassedørene vil ødelegge poenget med økt sikkerhet for å hindre at uvedkommende komme seg inn/ut av sameiet.

Alle som benytter fellesterrassene må derfor påse at de til enhver tid har terrassenøkkelen på seg.
Kodebrikkelås ble ikke valgt som en løsning på terrassedørene pga. unødvendige store investeringskostnader for sameiet.